Reproducció de documents

Serveis de reproducció, préstec i consulta tancats provisionalment
El mitjà de reproducció serà en tots els casos (excepte per la comunitat acadèmica d’ESADE) la còpia digital.

Serveis per tipologia de documents

Posteriors a 1945

Entre 1850 i 1945

Anteriors a 1850

Tesis i altres documents no publicats

Mitjà de reproducció

Escàner

Tipus de servei

Autoservei (taulell) Per encàrrec.

Especificacions

· En el cas de que el document a reproduir sigui un llibre, només podem copiar fins a un 10% del contingut.

· En el cas d’articles de revistes, es pot reproduir l’article sencer.

Mitjà de reproducció

Escàner

Tipus de servei

Per encàrrec

Especificacions

· En el cas de que el document a reproduir sigui un llibre, només podem copiar fins a un 10% del contingut.

· En el cas d’articles de revistes, es pot reproduir l’article sencer.

Mitjà de reproducció

Escàner

Tipus de servei

Per encàrrec

Especificacions

· Cal carta de presentació d’una institució acadèmica o investigadora.

· Preu del servei: Bloc de 10 pàgines, 10€. A partir de l’11a pàgina, increment 0,30€ per pàgina.

· Mitjà de pagament serà Per transferència bancària sobre factura

Mitjà de reproducció

No es poden reproduir