Serveis

Consulta els nostres serveis de reproducció, préstec de documents i préstec interbibliotecari.

Condicions d'accés

Són usuaris de la biblioteca els següents col·lectius:

 • Jesuïtes del Centre Borja
 • Jesuïtes de l'antiga Província Tarraconense S.J
 • Professorat de l'Institut de Teologia Fonamental (ITF)
 • Estudiants matriculats a l'ITF
 • Personal de l’ITF
 • Membres de la comunitat acadèmica de la Universitat Ramon Llull (URL) (estudiants, professorat i PAS)

Aquests col·lectius es regeixen segons la normativa pròpia de la Biblioteca Borja, excepte els usuaris de la Universitat Ramon Llull (URL) que es regiran pel reglament general de la universitat.

Catàleg de serveis

Els usuaris de la Biblioteca Borja tenen dret als següents serveis en funció del seu grup d’adscripció:

 • Accés a la sala de lectura
 • Utilització de l’equipament públic de la biblioteca i assistència en el seu ús
 • Sol·licitud i consulta de documents del dipòsit de la biblioteca
 • Ajuda en la cerca i obtenció d’informació
 • Reproducció de documents
 • Préstec
 • Préstec interbibliotecari
 • Préstec entre biblioteques URL
 • Préstec “in situ” URL
 • Formació d’usuaris

Dret als serveis segons col·lectiu

Jesuïtas del Centre Borja
Jesuites de Catalunya

 • Accés i us
 • Consulta del fons i suport
 • Reproducció de documents
 • Préstec
 • Préstec interbibliotecari

Professorats, Doctorands,
Estudiants y PAS

 • Accés i us
 • Consulta del fons i suport
 • Reproducció de documents
 • Préstec
 • Préstec interbibliotecari

Professorats, Doctorands,
Estudiants (no aplica)* y PAS

 • Accés i us
 • Consulta del fons i suport
 • Reproducció de documents
 • Préstec
 • Préstec interbibliotecari*
 • Préstec URL

Usuaris
nominals

 • Accés i us
 • Consulta del fons i suport
 • Reproducció de documents