Fons patrimonial i col·leccions

Quadre de classificació

A - Obres generals
C - Biblia
D - Teologia fonamental i teologia sistemàtica
E - Dret (canònic, eclesiàstic i civil)
F - Teologia moral
G – Pares de l’Església
H - Història eclesiàstica
I – Teologia Pastoral
J - Litúrgia
K - Belles arts
L - Teologia espiritual (espiritualitat i mística)
M - Jesuïtes
N - 1-31 Història general
N - 60-79 Història i filosofia de les religions
O - Geografia
P - 1-47 Filosofia, Estètica, Ètica, Política, etc.
P - 60-88 Psicologia
P - 89-104 Pedagogia
Q - Ciències pures i aplicades
R - 1-7 Ciències naturals
R - 9-10 Economia i empresa
S - Llengua i literatura clàssiques
T - Literatura moderna
U - Llengües modernes