Història

La Companyia de Jesús va entrar a la Península Ibèrica per Barcelona, quan Antonio de Araoz i Pierre Favre, establiren relacions amb el lloctinent de Catalunya, Francesc de Borja i Aragó, qui seria més endavant tercer general dels jesuïtes. Ell és qui dóna nom a la nostra biblioteca.

Actualment la Biblioteca Borja pertany als Jesuïtes de Catalunya, està integrada dins la Fundació ESADE i mitjançant la biblioteca d'ESADE, forma part del sistema de biblioteques de la Universitat Ramon Llull.

És una biblioteca especialitzada en teologia, filosofia, Bíblia, i història de l’Església, amb un considerable fons d’història, d’arts i de ciències humanes i socials.

Prehistòria de la biblioteca

El 1544 es fundà, a la part alta de les Rambles el col·legi de Betlem per a l'ensenyament superior, del qual tan sols en resta l’església. Amb el trasllat de la Universitat de Barcelona a Cervera, ordenada per Felip V després de l'ocupació de la ciutat (1717), el col·legi de Betlem oferia graus de teologia i de filosofia, exercint una certa suplència de la universitat perduda. La seva biblioteca arribà a assolir una dimensió i una riquesa bibliogràfica realment notables.

Carles III decretà l'expulsió dels jesuïtes dels seus regnes l’any 1767. Quan Ferran VII els va permetre tornar, la Companyia intentà recuperar els seus béns i les seves biblioteques sense gaire èxit. La biblioteca de Betlem passà al seminari diocesà de Barcelona i, actualment, encara segueix allí.

El lloctinent de Catalunya, Francesc de Borja i Aragó, qui seria més endavant

tercer general dels jesuïtes, és qui dóna nom a la nostra biblioteca.

Cronologia històrica de la biblioteca

1864
1905
1915

Origen: El bisbe de Tortosa, D. Benet Vilamitjana, cedeix a la Companyia de Jesús, juntament amb uns locals per instal·lar-hi el “Col·legi Màxim”, un fons d’uns 3.000 llibres que constituí la llavor de l’actual biblioteca. Els locals cedits foren els de l’antic convent franciscà del poble de Jesús (Tortosa).

Aquest any el gran nombre d’alumnes d’aquestes facultats fa que la de Filosofia s’hagi de traslladar a la veïna població de Roquetes, tot emportant-se la seva biblioteca. Allà es creen el Laboratori de Biologia i el Laboratori de Química (futur Institut Químic de Sarrià o IQS), a més del Laboratori de Física que, amb el temps, esdevindrà l’actual Observatori de l’Ebre.

Reunificació i trasllat a Sarrià: En la seva nova seu, que hom anomenarà Col·legi Màxim Sant Ignasi, hi romandran, com a biblioteques independents, la biblioteca de teologia, la de filosofia i la biblioteca central.

1968
1949
1932

Després del Concili Vaticà II es pren la decisió d’obrir-la als usuaris externs.

Trasllat a Sant Cugat: Acabats els temps més difícils de la postguerra, la biblioteca i les facultats es traslladen a la que serà la seva seu fins l’any 2011, a Sant Cugat del Vallès. L’edifici, de nova planta, rep el nom de Sant Francesc de Borja, avui Centre Borja.

Es promulga a Espanya un decret de dissolució de la Companyia de Jesús. La seu de Sarrià amb el seu col·legi i internat es convertida en escola de titularitat estatal. La Biblioteca Central, però, es segellada per ordre governamental amb la qual cosa se salvà de la dispersió. El gran embalum del seu fons, al voltant d’uns 75.000 volums, feia impossible el trasllat a l’estranger a excepció dels volums necessaris per a la continuació de les tasques docents.

1995
1999
2008

Es comencen a catalogar informàticament totes les monografies que s’ingressen de nou. També s’inicia la catalogació retrospectiva d’alguns fons.

Se signa l’acord de col·laboració amb la Universitat Ramon Llull.

S’inicia el procés de creació del catàleg únic de la Universitat Ramon Llull.

2011
2009

Trasllat de la Biblioteca Borja al Campus d’ESADE a Sant Cugat.

Signatura del conveni entre la Companyia de Jesús, titular de la Biblioteca Borja, i la Fundació ESADE.

Responsables i seus de la biblioteca des de la fundació

Jesús (Tortosa)
1866-1916
Roquetes
Únicament la Biblioteca de Filosofia (1910-1915)
Sarrià (Barcelona)
1917-1931
Aalbeeck (Holanda) – San Remo (Itàlia)
Dissolució de la Companyia (1932-1939)
Avigliana (Itàlia)
Dissolució de la Companyia (1932-1939)
Sarrià (Barcelona)
Retorn després de la Guerra Civil
Sant Cugat
1949-Actualitat